Posty

Informacja w Miesięczniku Nauczycieli i Wychowawców Katolickich "Wychowawca"

Artykuł w tygodniku "Życie Bytomskie"

Artykuł na temat drugiej edycji naszego konkursu w "Głosie Radzionkowskim"

Artykuł Marii Kielar-Czapli w "Głosie Radzionkowskim"

Kolejne wiersze laureatów w miesięczniku "Głos Radzionkowski"

Ukraiński film "Wierzyć" w półfinale międzynarodowego festiwalu filmowego

Wywiad z Superiorem Delegatury MOMN na Ukrainie i w Rosji o. dr. Pawłem Wyszkowskim OMI

Artykuł w tygodniku "Gość Niedzielny"

Rocznica śmierci Marii Kielar-Czapli

Artykuł w czasopiśmie "Adalbertus"