ORGANIZATORZY

HONOROWI PATRONI 
I OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO 
IM. SŁUGI BOŻEGO O. LUDWIKA WRODARCZYKA OMI


Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej
w Gliwicach (Wydział Zarządzania) oraz na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (Wydział Prawa i Administracji). Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, doktor nauk ekonomicznych. Nauczyciel (1983-1990) i dyrektor (1990 – 1998) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzionkowie. Sekretarz miasta Radzionkowa w latach 1998–2006. Burmistrz Miasta Radzionkowa od 2006r. Za swoją pracę został wyróżniony wieloma nagrodami i odznaczeniami. Kolekcjoner egzemplarzy Pisma Świętego pochodzących z całego świata i właściciel około dwustu sztuk
w dziewięćdziesięciu różnych językach. Przetłumaczył Nowy Testament na gwarę śląską. 


Prowincjał Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Polsce
doktor habilitowany nauk humanistycznychw zakresie historii, profesor uczelniany, 
wykładowca w zakładzie Teologii Historycznej. 
Ojciec Paweł Zając OMI urodził się 8 grudnia 1975r. w Kędzierzynie-Koźlu. Po zdaniu matury wstąpił do nowicjatu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu, gdzie po roku złożył pierwszą czasową profesję zakonną. 
Od 1995r. był alumnem Wyższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Oblatów MN w Obrze. Po dwóch latach został skierowany do scholastykatu międzynarodowego w Rzymie i kontynuował studia na Wydziale Teologicznym Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. Po ukończeniu studiów teologicznych odbył dwuletni staż misyjny wśród kanadyjskich Inuitów. Tam, na północy Kanady, w Gjoa Haven, 8 grudnia 2001r. otrzymał święcenia prezbiteratu. W latach 2002-2006 odbył studia z historii Kościoła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 2004 r. na podstawie rozprawy 
“Misje katolickie wśród Inuitów Arktyki kanadyjskiej, 1912-1942” otrzymał licencjat w zakresie historii Kościoła. W 2006r., również na KUL-u, obronił pracę doktorską pt. "Katoliccy misjonarze i ludność rodzima w Kanadzie w historiografii XIX 
i XX wieku". Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii otrzymał w 2014r. w Instytucie Historii UAM-u w Poznaniu na podstawie publikacji pt. "Acta Nuntiaturae Polonae. Tomus LIV. Ioannes Archetti (1776-1784)". Od 2006r. jest wychowawcą i wykładowcą w WSD Misjonarzy Oblatów MN w Obrze oraz adiunktem na Wydziale Teologicznym UAM-u w Poznaniu. W obrzańskim seminarium pełni także funkcję dyrektora ds. studiów. Od 2014r. 
jest także radnym prowincjalnym w polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów MN. Ponadto od 2007r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich, a od 2013r. – członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Począwszy od 2003r. bierze udział w licznych konferencjach naukowych i wykładach gościnnych. Opublikował kilka książek i wiele artykułów naukowych. 17 stycznia 2017r., Superior Generalny o. Louis Lougen, działając za zgodą swojej Rady zebranej  na sesji plenarnej w Rzymie, mianował o. Pawła Zająca Prowincjałem polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na pierwsze trzylecie.PATRONAT DUCHOWY
Delegatura Misjonarzy Oblatów 
Maryi Niepokalanej na Ukrainie i w Rosji 
na czele z Superiorem o. dr. Pawłem Wyszkowskim OMI
o. dr Paweł Wyszkowski OMI
Urodził się w 1975r. w Barze na Ukrainie. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze (1993-1999).
W 2005r. obronił doktorat z teologii duchowości na Papieskim Wydziale Teologicznym Terezianum w Rzymie. Pracował jako duszpasterz, misjonarz i formator na Ukrainie. Był sekretarzem w Nuncjaturze Apostolskiej na Ukrainie oraz dyrektorem Katolickiego Centrum Medialnego w Kijowie (2005-2012). Tworzył Radio Maryja na Ukrainie, a także telewizję EWTN.
Był rzecznikiem prasowym Konferencji Episkopatu Ukrainy. Ojciec Paweł jest autorem około trzydziestu książek i wielu artykułów naukowych. W 2012r. został mianowany Superiorem Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Ukrainie
i w Rosji. Nadal pełni tę funkcję, jest to jego trzecia kadencja w charakterze superiora. 12.02.2012r. otrzymał papieski krzyż „Pro Ecclesia et Pontifice” z rąk Nuncjusza Apostolskiego abp. Thomasa Gullicksona. Jest to najwyższe odznaczenie papieskie ustanowione w 1888r. przez papieża Leona XIII i przyznawane osobom konsekrowanym, którym nie przysługują wyższe tytuły z powodu stanu zakonnego oraz ślubów ubóstwa. Ojciec Paweł jest pomysłodawcą oraz inicjatorem utworzenia Memoriału męczenników za wiarę XXw. w Tywrowie, gdzie kiedyś mieściła się jedna z największych świątyń na Podolu. Film pt.„Wierzyć” (reż. Artem Shemet) powstaje zgodnie z ideą o. Pawła Wyszkowskiego oraz Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Ukrainie i w Rosji. Pierwsze sceny filmu zostały nakręcone na kijowskich polach i w kościele św. Antoniego Padewskiego w Starej Kotelni na Ukrainie. Superior jest autorem scenariusza i jego generalnym producentem.
Wystąpił on również w filmie pt. ”Z Radzionkowa na ołtarze” (reż. Kamil Niesłony Maciej Marmola), który opowiada 
o życiu o. Ludwika Wrodarczyka OMI.
życiorys: Maria Kielar-Czapla


HONOROWY CZŁONEK JURY 
PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCEGO
o. Andrzej Madej OMI 
Oblat-poeta, polski duchowny katolicki, przełożony misji „sui iuris” w Turkmenistanie. Urodził się 6.10.1951r. 
w Kazimierzu Dolnym. Po ukończeniu szkoły podstawowej wstąpił  do Niższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Markowicach  na Kujawach. W latach 1969-1970 odbył  nowicjat w Obrze koło Wolsztyna  
i tamże zakończył studia filozofii, po  czym został  wysłany  na  teologię  do Rzymu, na Papieski  Uniwersytet Gregorianum. Został wyświęcony na kapłana w Obrze dnia 19 czerwca 1977r. Pracował  na terenie Polski, po czym w 1994 roku został wysłany na Ukrainę do Kijowa. 29 września 1997r. został  mianowany przełożonym Kościoła Rzymskokatolickiego 
w  Turkmenistanie /superior  "missio sui iuris”/.
Publikacje /między  innymi/: 
Dziennik wiejskiego wikarego, W Drodze, Poznań 1984.
Dotknięcia, Wydawnictwo Zapadka, Gorzów Wlkp. 1993.
Nad brzegiem nieba i ziemi, Niedziela, Częstochowa 1995.
Dziennik miejskiego wikarego, W Drodze, Poznań 1995.
Portret pamięciowy, Wydawnictwo Zapadka, Gorzów Wlkp. 1995.
Dziennik pisany nad Dnieprem, Pallotinum, Poznań 1997.
Księga Krzyża : antologia pasyjna, Księgarnia św. Jacka, Katowice 1998.
Niski profil, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2000.
Modlitwy  znad  Amudarii, Wydawnictwo Gaudium, Lublin  2008.
Przebłyski piękna między ranami, Wydawnictwo TUM, Wrocław 2009.
Dobre  shto  ty  je, Swidczado, Lwów 2010. /w języku ukraińskim/.
Wyblakłe  ikony,  Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2012.
Ochroniarz i dozorczyni, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013.
Pieśń o tryskających źródłach, Wydawnictwo NINIWA, Lubliniec 2015.
Jakimś cudem, Wydawnictwo TUM, Wrocław 2016.
Próbowanie soli, Wydawnictwo Misyjne Drogi, Poznań 2017.
Spod skrzydeł anioła, Wydawnictwo Diecezjalne Unitas, Siedlce 1018.
Przyciąganie  nieba, Wydawnictwo Misyjne  Drogi, Poznań 2019.
Prześwity królestwa, Wydawnictwo APIS, Wrocław 2020. 
Choinka w lagrze / tomik  poezji  w  przygotowaniu / 
Prześwity królestwa, Wydawnictwo APIS. Wrocław 2020.  PATRONAT MEDIALNY

portal oblaci.plMiesięcznik Nauczycieli i Wychowawców Katolickich "Wychowawca" ks. proboszcz Parafii pw. św. Wojciecha w Radzionkowie
Urodził się 13 września 1962r. w Mysłowicach. Po ukończeniu szkoły podstawowej podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach. W latach 1981-1988 studiował w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. W czasie trwania studiów odbył roczny staż pracy – pracował przy budowie Drukarni Archidiecezjalnej w Katowicach (IX 1984 – VI 1985). 8 marca 1987 roku (w I Niedzielę Wielkiego Postu) przyjął święcenia diakonatu w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach z rąk Ks. Biskupa Janusza Zimniaka. 
W okresie Wielkiego Postu 1988 roku odbywał diakonacki staż Duszpasterski w parafii NSPJ w Chorzowie Batorym. 
Po zdaniu egzaminu magisterskiego przyjął święcenia prezbiteriatu z rąk Ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia 14 maja 1988r. w katowickiej Archikatedrze Chrystusa – Króla. Po zastępstwach wakacyjnych w parafii rodzinnej (NSPJ w Mysłowicach) oraz Matki Bożej Szkaplerznej w Jejkowicach, pierwszą placówką wikariuszowską była parafia św. Jadwigi w Rybniku (1988-1991). Kolejnymi placówkami duszpasterskimi były: parafia Ducha Świętego w Rudzie Śląskiej – Czarnym Lesie (1991-1995), parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czerwionce (1995-1998), parafia św. Floriana w Chorzowie (1998-2001), parafia Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Katowicach Brynowie (2001-2005). Od 2003 roku jest członkiem Rady Kapłańskiej Archidiecezji Katowickiej przy Metropolicie Górnośląskim. W 2004 roku ukończył studia doktoranckie 
na Wydziale Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przedmiotem jego badań naukowych jest działalność arcybiskupa lwowskiego Józefa Bilczewskiego. 31 maja 2005r. dekretem Ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia został mianowany proboszczem parafii św. Wojciecha w Radzionkowie z poleceniem kanonicznego objęcia parafii 31 lipca 2005r. Od 1.01.2016r. Dziekan Dekanatu Piekary Śląskie.dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Adama Mickiewicza w Radzionkowie
Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie - Wydział Matematyczno- Przyrodniczy, kierunek matematyka. Od 1988 r. zatrudniony w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Radzionkowie w charakterze nauczyciela matematyki.
Od 1996 r. powołany na stanowisko zastępcy dyrektora w tym Zespole. Od 1999r. dyrektor w Gimnazjum im.Ojca  Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie. Od 2017 r. dyrektor SP1.


pomysłodawczyni konkursu, 
administratorka bloga oraz fanpage`a na Facebooku, 
członkini jury 
Magister filologii polskiej, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, poetka, pianistka, dziennikarka. Dwukrotnie uhonorowana Nagrodą Burmistrza Miasta Radzionkowa za sukcesy na polu artystycznym. Laureatka ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów poetyckich m.in.: sześciu Tarnogórskich Konkursów Poetyckich pod patronatem ks. Jana Twardowskiego i opieką Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry (trzy nagrody ks. bp. Jana Wieczorka, nagroda specjalna posła Krzysztofa Śmieji, nagroda specjalna wydawcy Zenona Lisa), Wojewódzkiego Konkursu Literackiego "Pisanie dobre na chandrę" (wyróżnienie), Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego "Okruch" w Raciborzu (drugie miejsce), dwóch Ogólnopolskich Konkursów Poetyckich "Podróż Poetycka" organizowanych przez redakcję pisma "Ex Libris 43bis" (dwa wyróżnienia), a także XXI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O ludzką twarz człowieka” (wyróżnienie dodatkowe do druku). Autorka wierszy publikowanych w prasie, pismach literackich oraz tomikach pokonkursowych. Dziennikarka mająca na swoim koncie publikacje i wywiady będące owocem współpracy z popularnymi magazynami o tematyce biznesowej i lifestyle'owej. Organizatorka wydarzeń kulturalnych: spotkań literackich, wystaw, wernisaży.


koordynatorka konkursu, 
sekretarz konkursu, 
członkini jury
Absolwentka Instytutu Wyższej Kultury Religijnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Katowicach i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, nauczyciel dyplomowany religii katolickiej, pasjonatka historii życia i męczeńskiej śmierci Sługi Bożego o. Ludwika Wrodarczyka OMI od momentu nadania jego imienia gimnazjum. Osoba zasłużona 
dla miasta Radzionkowa i uhonorowana licznymi nagrodami: trzema Nagrodami Dyrektora Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka, Nagrodą Przewodniczącego Rady Miasta Radzionkowa za propagowanie wzorców etycznych wśród młodzieży gimnazjalnej oraz za duże zaangażowanie w popularyzację historii i tradycji miasta Radzionkowa (2006r.), Nagrodą Honorową II stopnia „Crux Adalberti”. Autorka dwóch książek: „Ojciec Ludwik Wrodarczyk OMI. Portret duchowy” 
oraz „Radzionkowskie Rody”. Autorka osiemnastu scenariuszy teatralnych na temat życia Sługi Bożego o. Ludwika Wrodarczyka OMI. Kuratorka wystawy „Z Radzionkowa na ołtarze” zaprezentowanej w Galerii Mozaika w Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie. Koordynatorka filmu Kamila Niesłonego i Macieja Marmoli pt.„Z Radzionkowa na ołtarze” oraz członkini obsady aktorskiej. Redaktorka naczelna miesięcznika parafii pw. św. Wojciecha w Radzionkowie „Adalbertus”.PEŁNOMOCNIK URZĘDU MIASTA RADZIONKOWA 
DS. ZWIĄZANYCH Z KONKURSEM
 mgr Jarosław Wroński
Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (kierunek historia) oraz studiów podyplomowych z zakresu PR na GWSH w Katowicach. Autor oraz współautor licznych opracowań dotyczących historii Radzionkowa. Kolekcjoner pamiątek historycznych oraz przewodnik turystyczny. Od 1998 roku zatrudniony w Urzędzie Miasta Radzionków. Kierownik Referatu Promocji Miasta i Aktywności Społecznej. Za swoją pracę został wyróżniony wieloma nagrodami i odznaczeniami.PEŁNOMOCNIK ZGROMADZENIA MISJONARZY OBLATÓW
MARYI NIEPOKALANEJ W POLSCE
DS. ZWIĄZANYCH Z KONKURSEM
Absolwent  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Wydziału Teologicznego. W 2009r. złożył śluby wieczyste 
w Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Prezbiter od 2011r., duszpasterz w parafiach prowadzonych przez Misjonarzy Oblatów MN w Siedlcach, Iławie, Poznaniu. Od 2019r. dyrektor Sekretariatu Powołań Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.GALERIA