RUSZA OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI!


RUSZA I OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI 
IM. SŁUGI BOŻEGO O. LUDWIKA WRODARCZYKA OMI 
POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA RADZIONKOWA 
ORAZ PROWINCJAŁA ZGROMADZENIA 
MISJONARZY OBLATÓW MARYI NIEPOKALANEJ W POLSCE 

(KONKURS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY)

Nadzwyczajną okazją do ogłoszenia konkursu dla dzieci i młodzieży jest stulecie obecności Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Polsce, które przypadło w 2020 roku. To pierwsza edycja konkursu, który w miarę zainteresowania stanie się cyklicznym i będzie wznawiany co roku. Honorowy patronat nad konkursem objęli: 
Burmistrz Miasta Radzionkowa dr Gabriel Tobor oraz Prowincjał Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Polsce o. prof. UAM dr hab. Paweł Zając OMI.
Patronat duchowy nad konkursem sprawuje Delegatura Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Ukrainie i w Rosji na czele z Superiorem o. dr. Pawłem Wyszkowskim OMI.
Honorowym członkiem Jury pełniącym funkcję przewodniczącego jest o. Andrzej Madej OMI, przełożony misji „sui iuris” Turkmenistanu, poeta. 
Patronat medialny nad konkursem objęli: czasopismo Parafii pw. św. Wojciecha w Radzionkowie"Adalbertus", portal oblaci.pl, Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców Katolickich "Wychowawca" , dwumiesięcznik „Któż jak Bóg”
i kwartalnik „The Angels”, Radio Jasna Góra, tygodnik regionalny "Echo Katolickie", miesięcznik "Głos Radzionkowski", Telewizja TVS, portal kresy24.pl, a także dwa czasopisma wydawane we Lwowie: dwutygodnik „Kurier Galicyjski” oraz miesięcznik „Polak Mały”.

Ciekawa jest geneza jego powstania. Po prawie dwudziestu latach miałam okazję wirtualnie porozmawiać z byłą uczennicą (Adalbertus 9/2019, Powołani do sukcesu... Dagmara Nawratek z d.Lewandowska), która twórczo zareagowała, kiedy jej powiedziałam, jaki ból wywołało we mnie zamknięcie gimnazjum, zwłaszcza z powodu jego Patrona o. Ludwika Wrodarczyka OMI. Dagmara Nawratek jest magistrem filologii polskiej i ma na swoim koncie poetyckie sukcesy. 
Napisała wtedy do mnie:

Wspaniale realizowała się Pani jako reżyserka przedstawień teatralnych z okazji Dni Patrona, więc rozumiem, jak wielka 
to dla Pani strata. Trochę mnie to zasmuciło, więc zaczęłam zastanawiać się nad tym, jak mogę pomóc w ocaleniu 
od zapomnienia sylwetki o. Ludwika. Przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Możemy razem zorganizować wspaniałe wydarzenie dla dzieci i młodzieży: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. o. Ludwika Wrodarczyka OMI. Konkurs będzie miał 
na celu promocję o. Ludwika Wrodarczyka na terenie całej Polski, pielęgnowanie pamięci o nim oraz krzewienie wartości, jakie pragnął przekazać światu. Tematyka konkursu będzie dowolna, jednak wiersze powinny nieść przesłanie zgodne z tymi wartościami.

Późny listopadowy wieczór pozostanie mi w pamięci, ponieważ otwarły się nowe możliwości, które pozwolą nadal kontynuować moją pasję związaną z o. Ludwikiem i jego zgromadzeniem. To wielkie przedsięwzięcie i projekt, 
który dał mi nową nadzieję na propagowanie wartości duchowych o. Ludwika wśród dzieci i młodzieży w całej Polsce.
O. Ludwik jeszcze jako proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Okopach pokładał nadzieję w młodzieży i w dzieciach, które z naręczem kwiatów zebranych na łące garnęły się u stóp ołtarza, by go pięknie przystroić. Okopowski proboszcz obdarowywał dzieci obrazkami przedstawiającymi świętych i opowiadał im o nich.

Od listopada trwały nasze starania, żeby konkurs mógł być jak najszybciej ogłoszony. Dzięki Bogu, udało się! Zachęcam więc razem z Dagmarą Nawratek do udziału w konkursie dzieci i młodzież z radzionkowskich szkół, które mają talent poetycki. Wiem, że znajdą się tacy, ponieważ podczas wielu już lat katechizacji spotykałam i nadal spotykam uzdolnionych poetycko uczniów. Zachęcam również nauczycieli polonistów do tego, aby pomogli zdolnym uczniom w przygotowaniu do udziału 
w konkursie.
Ufam, że Bóg będzie błogosławił nam w tym dziele i proszę o modlitwę, by wieść o wartościach duchowych Sługi Bożego 
o. Ludwika Wrodarczyka OMI dotarła „pod strzechy” polskich domów w całej naszej Ojczyźnie. To jest ważne w czasie, 
gdy często dobre wartości są zalewane złem, które się szerzy dookoła. Trzeba więc o nich pisać i wydobywać je 
z dziecięcych  i młodzieńczych serc, by zaowocowały.
Niech nowe ziarno nadziei ukryte w ich sercach wyda plon. Niech dobro, prawda, piękno zagoszczą w treści konkursowych prac młodych.
Ku wyższej chwale Boga...

Komentarze